Địa chỉ kho

Laptop HDs
56/12 đường số 6
Linh trung – Thủ Đức – TP Hồ Chí Minh
Kho không tiện tiếp khách, nếu khách muốn đến kho thì mình mời ra cafe gần đó test máy nha. Mình cũng hay ở kho hơn cửa hàng

Địa chỉ kho

Địa chỉ cửa hàng

Laptop Phương Huy (HDs)
16/19 đường trục chính số 10
Linh trung – Thủ Đức – TP Hồ Chí Minh

Địa chỉ cửa hàng

Call Now Button